Puheenjohtaja
Ilkka Karlsson
ilerenshin-kan.fi
Puh. 0400-775 774
Tiedotus, Julkaisut
Naatti
Päävalmentaja
Timo Nurmi
naattirenshin-kan.fi
Puh. 0400-413 321
Valmennus, Kilpailut


Sihteeri
Marjut Rissanen
sihteerirenshin-kan.fi
Puh. 040 5871889
Tiedottaminen, Jäsenrekisteri 

Repe
Rahastonhoitaja
Reijo Lehto
reijo.lehtoelisanet.fi
Seuran talous